Gaza Geldik (Maddenin halleri ve Hal değişimi)

EĞİTSEL OYUN - Maddenin halleri ve hal değişimi üzerine kurulmuş zevkli ve heyecanlı mobil oyun.

Bu oyunlarda en çok önem gösterdiğimiz nokta hedef kitledir. Hedef kitleye göre görseller, sesler, geri beslemeler (feedback), bilginin veriliş stratejisi (direct – indirect), nasıl oynanır ekranının türü (Resimli anlatım, uygulamalı anlatım, kullanılacak text miktarı) vb faktörler belirlenmektedir. Bu faktörlerin doğru belirlenmesi ile kullanıcı eğitsel açıdan en iyi verimi alacaktır.

Fatih projesi için 48 saat içerisinde eğitsel oyun geliştirme projesinde birinci gelen oyunumuzdur. Üçlü ve üstü eşleştirme (mach 3 games) tarzında bir oyundur. Oyun içerisinde özdeş en az 3 maddeyi yanyana (yatay ya da dikey) getirerilerek maddelerin patlaması sağlanır ve puan kazanılır. Bu madde hallerini yan yana getirmek için hal değişimleri uygulanmaktadır. Örneğin, 2 gazın yanına bir sıvı var ise sıvıya ısı enerjisi verilerek gaz halinde dönüştürülür ve oluşan 3lü gaz bloğu patlayarak puan tablosuna artı değer olarak yansır. Maddeleri simgeleyen nesneler kullanıcı tarafından hareket ettirilemez. Sadece artı ve eksi ısı enerjileri hareket ettirilerek hal değişimleri sağlanır. Katı-sıvı-gaz hallerini simgeleyen çizimler bu madde hallerin özelliklerini yansıtacak şekilde verilmiştir. Örneğin; katı maddenin belirli bir şekli vardır ve serttir. Bu özelliği kristal yapıda çizilen ve sert bakan bir karakter ile yansıtılmıştır. Kullanıcının hamle sayısı kısıtlıdır, bu hamle sayısını aşmadan hedeflenen puana ulaşması beklenmektedir. Levellerin bulunduğu oyunumuzda süpriz leveller de bulunmaktadır. Örneğin: bazı bölümlerde hamle sayısı yerine süre ile yarışılmaktadır. Böylece kullanıcının kısa sürede problem çözme yeteneğini geliştirmeye yardımcı oluyoruz. Oyun uygulaması içerisinde nasıl oynanır ekranı, konu anlatımı, menü, ayarlar ve level haritası yan ekranları da yer almaktadır.

Yorum ve Bildirimleriniz için